Barion Pixel Skip to content
Atlétika
Atlétika
Atlétika
Atlétika
Atlétika

Atlétika Ráckevén

A nyári szünet utáni első edzés szeptember 13-án, szerdán lesz. Jelentkezni a lenti űrlap segístégével lehet. Az új atlétáknak a jelentkezés után részletes tájékoztató levelet küldünk. 
A kölyökatlétika koncepcióról részletes leírást talál a jelentkezési űrlap alatt!

A kölyökatlétika egyesületi díja: 7000 Ft/hó/fő

Jelentkezés a kölyökatlétika foglalkozásra

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezheti gyermeke részvételi szándékát az atlétika edzéseken. A jelentkezés folyamatos. Bármikor lehet csatlakozni a csoportokhoz.

Segítőink, támogatóink

Diákatlétika foglalkozások Ráckevén

koncepció – Mikola Bence

Alapvetések

A koncepció célja a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás programjához igazodó szakmai munka beindítása, az ehhez kapcsolódó alapvető feltételrendszer megteremtése. A ráckevei atlétika elindítása, a jövőbeni fejlődési lehetőségek megteremtése.

Az atlétika, mint alapsportág számos más sportág számára biztosíthatja az alap mozgáskoordinációs, erőnléti edzésformákat. Általánosan jelentkező probléma, hogy a gyermekek nagy része serdülő korban befejezi az aktív sporttevékenységet. Épp akkor, mikor a legnagyobb szüksége lenne rá a jelenkori és jövőbeni életminőség szempontjából. A sportpályafutás idő előtti abbahagyásának oka lehet a túl korai sportági elköteleződés. Ennek hátránya, hogy már kisgyermek kortól kezdve ugyanaz a mozgásforma, ugyanazok a mozgás elemek ismétlődnek az edzések során. A tevékenység egysíkúvá, ingerszegénnyé válik. Ráadásul ekkora a sportágon belüli sorrend is kirajzolódik, a sikerélmény lehetősége beszűkül. A korai sportágspecifikáció megnehezíti a sportágak közötti átjárást, mivel az egyoldalúan végzett munka más sportágak számára fontos képességek elhanyagolásával jár.

Fontosnak tartjuk tehát, hogy a ráckevei gyermekeknek 6-14 éves kor között atlétika foglalkozások keretein belül játékos, összetett módon biztosítsuk a minden sportágat meghatározó futás, ugrás, dobás mozgások helyes gyakorlásának lehetőségét.

A sporttevékenység főbb céljai:
  1. Nevelési funkció: az aktív részvétel a sportban kitűnő eszköz a kiegyensúlyozott személyiségfejlesztésére valamennyi korcsoportban.
  2. Egészségügyi funkció: a fizikai tevékenység lehetőséget kínál a gyermekek egészségének megszilárdításához, javítja az életminőséget
  3. Szociális funkció: a sport alkalmas eszköze az erősen összetartó, összekapcsolódó társadalom kiépítésének, a türelmetlenség, az erőszak, a kirekesztés és a rasszizmus elleni küzdelemnek, továbbá az alkohol- és kábítószer-fogyasztás megelőzésének
  4. Kulturális funkció: a sport formálja az identitás tudatot, segíti a környezet megismerését, a társadalmi integrációt és a környezet megvédését.
  5. Rekreációs funkció: a sporttevékenység értékes szabadidős elfoglaltság, amely lehetőséget nyújt egyéni, valamint közösségi szórakozásra.

A diákatlétikai edzések feladata ezen funkciók kiteljesedésének segítése.

A foglalkozásokon résztvevők motivációi alapján három féle utat tudunk biztosítani:

  1. Általános kondicionális és koordinációs képességek fejlesztése, jobb felnőttkori életminőség
  2. A képességek fejlesztésén túl fejlődési és versenyzési lehetőség az atlétika szakágaiban
  3. A képességek általános fejlesztése után sportági specializálódás – labdajátékok, küzdősportok, kajak-kenu… (10 éves kor után)
A diákatlétikai foglalkozások infrastrukturális háttere
Szervezet

A foglalkozások szervezeti keretét a Ráckeve 4 Szabadidősport Egyesület – továbbiakban RK4 (a MASZ tagja) adja. Az edzéseket két fő (pedagógus és edző) vezeti.

A kapcsolattartást a MASZ-al, a harmonizációt az országos utánpótlás programokkal az RK4 végzi. Igény esetén a gyermekek egyesületi igazolását, versenyengedélyét szintén RK4 keretein belül intézzük.

A bevont gyermekek köre és a korosztályos bontás

Az atlétika edzéseket alapvetően a helyi (ráckevei) gyermekeknek kívánjuk biztosítani, de nem törekszünk szigorúságra ezen a téren. A foglalkozásokat két csoportban indítjuk el: 6–10 és 11–18 éves korosztályokban. Az alsó tagozatos csapatban a hangsúly a játékos, általános gyakorlatokon van. A felsős csoportban megjelennek az atlétikai szakágak speciális mozgásformái, igény szerint elkezdődik a versenyeztetés.

Helyszín

A program végrehajtásához a Szent Imre Katolikus Általános Iskola eszközökkel jól felszerelt tornatermét veszük igénybe. Az időjárás függvényében edzéseket az udvaron is tartunk.

Az alsó tagozatos diákok esetében fontos szempont, hogy az edzések helyszíne minél könnyebben megközelíthető legyen. Az iskolával való együttműködés ilyen szempontból ideális helyzetet teremt.

Hosszú távon az egyesület célja lehet Ráckevén 400 méteres atlétikai pálya kiépítése.

Az edzések időpontja

Kezdeteben mindkét korosztálynak heti két hétköznapon, egy óra időtartamban tartunk edzést. Az alsós csoportnak hétfőn és szerdán 16:00-tól. A felsősöknek hétfőn, szerdán és csütörtökön 15:00-tól.

Versenyeztetés

A koncepció alapja a széleskörű, általános képzés biztosítása. Ez azonban nem zárja ki a képzés során tehetséget és szándékot mutató sportolók versenyzésének segítését. A hangsúly kezdetben a házi és a körzeti versenyeken kell, hogy legyen. Ezeken az eseményeken a diákok megismerkednek a versenyek rendjével és sikerélményeket szereznek. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert két szomszédos településen is nagy tapasztalatú atlétika edzők tevékenykednek. Fontos, hogy szoros kapcsolatot építsünk ki Szigetszentmárton és Kiskunlacháza diáksportköreivel. A tapasztalatcsere és a közös versenyek mindannyiunk munkáját segítik.

A körzeti versenyeken jól szereplő, ambiciózus gyermekeknek biztosítjuk a regionális és országos versenyeken való részvétel lehetőségét (szakmai segítség, adminisztrációs háttér, kíséret).

Finanszírozás

A gyermekek az edzéseken való részvételért havi 7000 forintos tagdíjat fizetnek. Az egyesület ebből a pénzből fizeti a terembérletet és biztosítja az edzők bérét. A tevékenységhez kapcsolódó egyéb kiadásokat (adminisztráció, házi-, körzeti verseny szervezés, versenyeztetés) az egyesület a befolyó tagdíjakból, illetve, ha az nem elegendő, akkor saját és egyéb támogatási forrásokból fedezi.